Geschiedenis

Eigenlijk bestaat de vereniging al vanaf 1894, want in 1894 waren al een paar inwoners die een muziekvereniging “Ons Genoegen” oprichtten. Na 5 jaar viel echter al het doek. Een ruzie om een medaille betekende het einde van de vereniging. 

De huidige muziekvereniging bestaat vanaf 4 juni 1904.
Bij de oprichting bestond de vereniging uit 7 leden. Toch durfde men het aan om op 30 augustus 1904 een echte lampionoptocht te begeleiden. Van die verdere eerste periode is niet veel meer bekend. Tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 stonden de activiteiten van de vereniging op een heel laag pitje.

In 1929 werd het eerste jubileum gevierd: 25 jaar. De vereniging was inmiddels uitgegroeid tot 20 leden. Dat betekende in ieder geval dat er aan meer activiteiten zoals bijvoorbeeld concoursen deelgenomen kon worden. In de dertiger jaren en de tweede wereldoorlog 1940-1945 waren ook voor de vereniging crisisjaren. Toch overleefde de vereniging ook weer deze periode.

 

Daarna ging het alleen maar crescendo met de vereniging. Natuurlijk wisselden dieptepunten en hoogtepunten elkaar af. 
Op 10 maart 1951 werden de eerste uniformen uitgereikt.
Regelmatig werden concoursen bezocht, meegedaan aan optochten, uitwisselingen gedaan enz. enz. 
In 1955 werd de drumband kampioen van Nederland.

Bij het 65-jarig jubileum in 1969 werden voor het eerst de majorettes geïntroduceerd. Deze bestaan dus al 40 jaar! Inmiddels zijn individuele leden van de vereniging ook actief als solo-twirlsters.
Helaas zijn wegens te geringe belangstelling de majorettes per 1 januari 2018 opgeheven. Op de winteruitvoeringen van 16 en 17 maart 2018 hebben zij hun laatste optreden gegeven.

Het orkest was ondertussen onder invloed van verschillende dirigenten op een ander genre overgegaan. Naast de klassieke muziek werd nu ook moderne muziek gespeeld. Deze moderne muziek was er ook de oorzaak van dat de vereniging een redelijke toestroom kreeg van jeugdleden.

Maar ook de prestaties van het orkest gingen door de jaren flink omhoog.
Op 1 juni 1985 werd na diverse promoties de vaandelafdeling bereikt. De hoogste afdeling die er is voor amateur-muziekkorpsen.

Vermeldenswaard is de schenking van de RABO bank in 1991 van f. 50.000. 
Hierdoor konden in één klap alle uniformen worden vervangen. De oude uniformen werden geschonken aan een Poolse zang- en dansgroep die in die periode in de omgeving optraden. 

In oktober 1992 mochten onze majorettes deelnemen aan het topconcours. Zeg maar het Nederlands kampioenschap. Zij werden geen landskampioen, maar alleen al de deelname was een hele eer.

De laatste 10 jaar waren er vele successen bij concoursen en festivals bij zowel orkest, drumband en majorettes. Er waren ook bijzonder mooie najaarsconcerten, waar nog weken over werd doorgepraat. En wat te denken van een aantal bijzondere optredens in het congresgebouw in Den Haag voor alle opel-dealers in Nederland, de ZOO in Antwerpen en in de kuip voor en in de rust van Feijenoord 1. 

Wegens gebrek aan nieuwe leden is per 1 januari 2018 de majorettengroep/twirlgroep opgeheven.

Ons Genoegen is een vereniging die niet stilzit. Het hele kalenderjaar is gevuld met allerlei verschillende optredens en activiteiten.
Met enige regelmaat neemt Ons Genoegen nieuwe initiatieven om zich zo weer op een andere manier te presenteren.
De activiteiten van Ons Genoegen zijn zoveel mogelijk gericht op Rockanje en directe omgeving, op deze manier levert de vereniging een bijdrage aan het culturele leven in deze regio.