Nieuws

Hier kunt u de nieuws items zien van Ons Genoegen

Activiteiten Ons Genoegen weer opgestart

Evenementen
27 JUL 2021

Sinds enige weken mogen orkest, drumband en jeugdorkest weer repeteren onder bepaalde voorwaarden

Er worden stukken ingestudeerd voor een donateurconcert op zaterdag 30 oktober a.s.
In welke vorm en onder welke voorwaarden dit concert mag worden gegeven zal te zijner tijd nader worden bezien. Dit hangt af van de coronamaatregelen die dan gelden.